• საზაფხულო სკოლა
  • მინანქრის უფასო შემეცნებითი პროექტი

    მინანქრის უფასო შემეცნებითი პროექტი

    14 ნოემბერი, 2018 წელი

    ფონდი ნათელი საქართველო და მინანქრის სტუდია "გალერეა სმალტომ’’ განახორციელა უფასო, შემეცნებითი პროექტი, რომელიც დაკავშირებული იყო დასაქმებასთან.

    ფონდის განცხადებით დაინტერესებული მსურველები შერჩეულ იყვნენ უფასოდ სწავლის მისაღებად მინანქრის დამზადების სფეროში სმალტოს პროფესიონალი ხელოსნების მიერ. მათ იმუშავეს მიმანქრის ფერებთან და სწავლობენ ოქრომჭედლობას. საუკეთესო კანდიდატები დასაქმდებიან. პროგრამის ხანგრძლოვობა ორ თვეს შეადგენს, ოთხსაათიანი გაკვეთილები ტარდება ყოველ მეორე დღეს. სამომავლოდ დაგეგმილია დამატებითი მონაწილეების მიღება და სწავლების სფეროს გაფართოება.